Horrelakoxea naiz, nire margoak bezalakoa

Autismoari buruzko informazioa: Liher Kortabarriaren margolanen erakusketa